JM Armegevær (DFS) 6. august 2013:


Arrangementet gjøres i forbindelse med landsskytterstevnet på Oppdal.
Invitasjon til Jernbanemesterskapet i Skyting Armègevær i regi av Utvalget på Soknedal sin skytebane tirsdag 6 august 2013

Skytterutvalget og JBIL Marienborg inviterer med dette til JM i skyting, Armegevær.
Det skytes fult mesterskapsprogram, DFS 35 skudd.

Alle klasser og gjesteklasse for familie og venner.
Vanlig premiering, Premier og medaljer blir ettersendt, (Husk å meddele adresse ved påmelding)
Vandrepremier: De som har vandrepokaler bes ta med disse.
  
Dalheim skytebane ligger ca 1,5 km sør for Soknedal sentrum, og 400 meter fra E6.
50km nord for Oppdal, avkjørsel fra E6 til «Vagnilgrenda» like sør før Soknedal sentrum.

Banen har for tiden 8 skiver på 100 meter ( 106 m ) og 12 skiver på 200 meter ( 194 m ), med Megalink elektroniske skiver på begge holdene.
For nærmere beskrivelse om beliggenhet, se skytebaneguiden.
  
Deltakeravgift kr. 150,00 betales ved påmelding på banen.
Deltakere i Jernbanemesterskapet må være medlem av NJIF, via et av de lokale jernbaneidrettslagene.

Enkel servering i skytterhuset.

Forhåndspåmelding innen 25. juli til:
Idar Vedul; mail; idar.vedul@jbv.no Eventuelt tlf: 41231063
Det er også anledning til å skyte på ledig plass ved oppmøte.

Ta med familie og venner og hjelp oss å blåse liv i JM Armegevær!
VELKOMMEN !