JIL STAVANGER
INVITERER TIL JM 7er FOTBALL

STED:                          Jarlabanen     
ADRESSE:                    Stavanger, Postboks 1019 Hillevåg, i krysset mellom Andre'es gate og Bjaalands gate
TIDSPUNKT:                7 september 2013 (ca kl 10.00-17.00)
BANEDEKKE:               Kunstgress, lang type
GARDEROBE:              2 garderober til disposisjon, åpen fra kl 0900

 

Fullstendig invitasjon: Word
  Pdf