PROTOKOLLER NJIF

Nedenfor vises alle protokoller som skrives i regi av NJIF, enten det er styrets protokoller eller protokoller i Arbeidsutvalget.

Protokollene legges ut på nettet når de er godkjent av styremøtet. 

Protokollene fra inneværende tingperiode er tilgjengelig elektronisk. Ved behov for mer historikk, ta kontakt med NJIF.
 
2005
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
2006
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
2009
01 - 02 - 03 - 04
Utvidet styremøte 09:
18.05.09 - 13.11.09
2010
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
Utvidet styremøte 2010:
4.5.10 - 19.11.10
2011:
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07
 
2012
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06