LOV- OG APPELLUTVALGET

Lov- og appellutvalget har en aktivitet: Å sørge for at lovverket er oppdatert og behandle saker som gjelder regelverket.

Verv

Navn

Tlf

E-post

Leder

Terje Ekrann

Internt: 51807
Mobil: 91 65 18 07
Privat: 22 15 64 61

Terje Ekrann

Utvalget består ellers av:  
Medlem:

Roger Venner

JIL Hamar

 
Medlem:

John Widgren 

JIL Grorud  
Varamedlem Erik Lindholm HIL NSB  
Varamedlem Arild Bergersen JIL Grorud  

 Varamedlem

Rolf Hansen

JIL Kongsvinger