NJIF innehar 11 utvalg med hvert sitt aktivitetsområde. Hvert utvalg er organisert med en leder og med minst to medlemmer.
Utvalgene er ansvarlige for å skaffe arrangører til JernbaneMesterskapene (JM) og bistå dem med arrangementet.
Mer informasjon om det enkelte utvalg finner du ved å hente frem det aktuelle utvalget.

Utvalg Leder
Bordtennisutvalget Tore Hemo
Bowlingutvalget Roar Gulbrandsen
Fotballutvalget Helge Skårdal
Golfutvalget Ståle Mikkelsen
Hobbyutvalget Nils Hirth
Håndballutvalget Stig M. Kristiansen
Lov- og appellutvalget Terje Ekrann
Skytterutvalget Kjell S Johansen
Sommerutvalget Steinar Myrabø
Veteranlauget Rolf Rønning
Vinterutvalget Ole Johnny Bråthen