VETERANLAUGET

NJIFs veteranlaug (veteranutvalg) ble stiftet 26.01.1985 og tar opp medlemmer som har fylt 50 år. Utgivere av bladet "Veteran" som kommer fire ganger i året.

Fra vedtektens §1: 
"Veteranlauget har som formål å være et sosialt og kulturelt forum for laugets medlemmer med ektefelle/samboer. Målet er å holde kontakten med tidligere idrettsvenner/arbeidskolleger og skape sosiale fellesopplevelser. Dette søkes oppnådd ved samlinger/aktiviteter som passer vår aldersgruppe, og gjennom bladet Veteran som sendes alle medlemmer. Laugets medlemmer stiller seg ved behov til disposisjon for NJIF der medlemmenes erfaring og ressurser kan være til nytte."

Verv

Navn

Tlf

President

Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim
Mob: +4748034132
Tlf: +4773931640
Visepresident
Bromstadekra  110, 7046 Tr.heim
Mob: +4791672616
Tlf: +4773900918

Finans/protokollfører

Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka
Mob: +47 90883853
Redaktør
Nylandsveien 32, 2008 Fjerdingby
Mob: +4790574701
Tlf: +4763839697

Vikarierende konsulent  
Selsbakklia 19, 7027 Trondheim
Mob: +4741426506
Tlf: +47 72558181
PE05851_.WMF (7604 bytes) Veteran 2.Juni 2006  
Årsmøte protokoller
 
 
 

2010 doc 2010 (pdf)