NJIF er organisert med et styre bestående av 7 personer. Alle i styret unntatt styremedlemmene utgjør samtidig arbeidsutvalget (AU) som tar seg av de daglige oppgavene.

Styret i Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF) 2011-2013

Verv Navn Tlf Lag
Leder
Johnny Flatmo
Mobil: 91 65 96 79
Privat: 63 90 46 19
JBIL Eidsvoll
Nestleder Hans Roar Nilssen Arbeid:72850
Mobil: 91 67 28 50
Privat: 67 54 44 72
JIL Trondheim
Sekretær jobb: 23 62 01 35
mob 99 30 82 15
JIL Ski
Kasserer Gunn Irene Mathisen
Mobil: 47 60 46 35
Arbeid: 22 45 79 47
JIL Ski
Varamedlem AU Mob: 92 60 95 69 JIL Skien
Styremedlem Tom Jochumsen
Mob:40044877
Tlf: 38 015777
JIL Kristiansand
Styremedlem Grethe Moe Arbeid:73072
Mobil: 91 67 30 72
Privat: 62 52 57 82
JIL Hamar
Styremedlem Leif Nygård Mobil: 91 67 28 55
Privat: 74 08 00  03
JIL Trondheim
Varamedlem Bjørge Stangeland
JIL Stavanger
Varamedlem Odd Hakvåg    Marienborg BIL
Varamedlem Jan Anders Arneberg Mobil:97 49 10 65 JIL Hamar

E-post adressene er byttet ut med et java skript, dette skal gjøre at ikke adressen synes i kodene som blir skrevet. Vi håper med dette at søppel posten skal avta etter hvert..